Godspeed (cover)
Godspeed (cover)

GODSPEED (2021)

Godspeed is mijn eerste publicatie in samenwerking met vrienden Jean-Michel Mabruki Mussa en Dennis Reitsma, wiens teksten begeleid worden door mijn beelden. Godspeed beschrijft en verbeeldt de waarde van vriendschap, openheid en kwetsbaarheid bij het verwerken van neerslachtigheid, angst en trauma. Hoewel ieder met andere redenen een zelfde verwerkingsproces doorliep, was de uiting daarvan overlappend. Godspeed is dan ook een aanmoediging tot openheid, kwetsbaarheid, en de bespreekbaarheid van mentale gezondheid onder vrienden, iets wat alles behalve voor zich spreekt, maar van enorm belang is.

Godspeed: My first publication in collaboration with my friends Jean-Michel Mabruki Mussa and Dennis Reitsma, in which Jean-Michel writes in English and Dennis in Dutch, both guided by my images. Godspeed describes and depicts the value of friendship, openness and vulnerability in dealing with depression, fear and trauma. Although each process was for different reasons, their expression overlapped. Godspeed is therefore an encouragement to openness, vulnerability, and the negotiability of mental health among friends, something that is anything but self-explanatory, but of enormous importance.


16x24cm

60 pages

printed in duotone on recycled paper

ed. of 200

SOLD OUT